Rozloženie veku na Slovensku

Graf zobrazuje percentuálne zastúpenie vekovej skupiny obyvateľstva pre každú obec na Slovensku. V grafe sa nenachádzajú momentálne obce, ktoré majú rovnaké názvy a nachádzajú sa v rôznych okresoch Slovenska.

Spracovali Michal Kompan a Peter Gašpar. Zdroj dát: Štatistický úrad SR.